Buddy Therapie   

 

Therapie met een buddy-hond

Naast de reguliere integratieve kinder/jeugdtherapie onderscheidt Buddy therapie zich van andere methodes door het inschakelen en betrekken van "buddy's",  binnen een stimulerende, veilige en prikkelarme setting. Tijdens de therapie heeft het kind de mogelijkheid om samen met de buddy-hond oplossingen te zoeken, nieuwe vaardigheden te leren en aan zijn/haar hulpvraag te werken. Naast het werken met de buddy-hond worden er (creatieve)interventies ingezet, dit kan tekenen, boetseren, muziek maken/luisteren, spel, verhalen maken,etc. Het voordeel in het werken met een buddy-hond is onder andere, het is stress verlagend en de therapie/training krijgt een positieve intentie. Kinderen en honden hebben een bijzondere binding. 

 

Therapie met dieren in het bijzonder ondersteund door honden is sinds een aantal jaren opkomst in Nederland. Vooral in Amerika en Duitsland zijn studies verricht naar therapiehonden. Meetbare fysieke effecten zijn bijvoorbeeld verlaging van de bloeddruk, hartslag en en stressniveau van het kind. Door een therapiehond in een therapiesessie te introduceren worden sneller en efficienter resultaten bereikt. 

Honden zijn van nature geschikt om binnen de therapie te werken;

  •  Een therapiehond is een sociaal dier en kan zich goed aan elke situatie aanpassen.
  • Een therapiehond zoekt contact en communiceert met kinderen door zijn lichaamstaal.
  • Een therapiehond onderneemt activiteiten met kinderen is aaibaar en nodigt uit tot interactie.
  • De therapiehond stelt geen eisen over openheid of het blootgeven van emoties. En hij oordeelt niet; het maakt   hem niet uit wie of wat je bent.
  • Een effect dat veelvuldig gebruikt wordt is dat een therapiehond onmiddellijk het gedrag en de gemoedstoestand van het kind weerspiegelt. Daardoor kan op een speelse en niet confronterende manier nieuw gedrag worden geoefend.
  • Een therapiehond is een sociale katalysator. Het is immers makkelijker contact te maken met andere mensen/kinderen als er een buddy(maatje, vriend) naast je zit.

 *De richtlijnen waarbinnen Buddytherapie werkt zijn bepaald door de Delta Society, animal assisted therapy;    

Hondondersteunende therapie is ontwikkeld om de fysieke, sociale, emotionele en bewustzijnsfuncties van het kind te verbeteren. Hondondersteunende therapie is doelgerichte interventie waarin een hond die voldoet aan specifieke criteria een integraal onderdeel is van het behandelproces. Hondondersteunende therapie wordt toegepast door een professional met een kwalificatie in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening. Hondondersteunende therapie wordt gekenmerkt door het werken aan specifieke behandeldoelen voor elk individu en evolutie van de vooruitgang.